Ευρωπαϊκά Προγράμματα

 • Super User
 • Mobilitas

MOBILITAS (Δελτίο Τύπου)

Το Κοινοτικό Συμβούλιο Πλατρών, έχει επιλεγεί ως εταίρος από την κοινοπραξία Mobilitas, ένα πρόγραμμα Intereg Med, η οποία έχει ως στόχο την ενθάρρυνση στρατηγικών, χαμηλών εκπομπών άνθρακα και της ενεργειακής αποδοτικότητας σε συγκεκριμένες περιοχές της Μεσογείου: πόλεις, νησιά και απομακρυσμένες περιοχές και ειδικά για την αύξηση της χρήσης συστημάτων μεταφορών χαμηλού άνθρακα, και πολύτροπες συνδέσεις μεταξύ τους.

 

Ο λόγος που το Κοινοτικό Συμβούλιο έχει επιλεγεί είναι λόγω της προηγούμενης συμμετοχής του σε παρόμοια προγράμματα της ΕΕ, συγκεκριμένα έχει συμμετάσχει σε 3 σχετικά συγχρηματοδοτούμενα έργα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 1. SMILEGOV Multi Level Governance under the program Intelligent Energy Europe Program.
  Δημιουργήθηκε πάνω στην ιδέα ότι η συνεργασία μεταξύ των διαφορετικών επιπέδων διακυβέρνησης των νησιών (δηλαδή εθνική, περιφερειακή, τοπική) μπορεί να έχει ένα βασικό ρόλο να παίξει για την επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ε20-20-20 στον τομέα της ενέργειας και της κλιματικής αλλαγής.
 2. SEAP Covenant of Mayors Baseline Emission Inventory Project Σε συνεργασία με το Ενεργειακό Γραφείο Κύπρου, με στόχο την επίτευξη των στόχων του 2020 όσον αφορά την απογραφή εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα
 3. M-Tourism-Leonardo Da Vinci program Στοχεύοντας στον αειφόρο τουρισμό μέσω της χρήσης των ψηφιακών μέσων που βασίζονται σε 4 άξονες:
  1. Εναλλακτικές μορφές διακίνησης
  2. Πράσινα κτίρια Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Πολιτιστική Κληρονομιά

Στο πρόγραμμα MOBILITAS λαμβάνουν μέρος 7 Μεσογειακές χώρες με 10 περιφέρειες

 1. Κέντρο Περιφερειακής Ανάπτυξης Κόπερ -Σλοβενία
 2. Πόλη του Ντουμπρόβνικ-Κροατία
 3. Δήμος του Misano Adriatico-Ιταλία
 4. Paragone Europe- Μάλτα
 5. Ζαντάρ Countyn Development Agency-Κροατία
 6. IUAV Πανεπιστήμιο της Βενετίας-Ιταλία / Βένετο
 7. Κοινοτικό Συμβούλιο Πλατρών-Κύπρος
 8. ENERGIES 2050- Γαλλία
 9. Δήμος Πειραιά-Ελλάδα
 10. Rimini Strategic Plan Agency- Ιταλία

Αυτές οι περιοχές ,επηρεάζονται από μαζικό τουρισμό με μεγάλη πίεση στις υποδομές των μεταφορών και της κινητικότητας. Το πρόβλημα δημιουργείτε συνήθως το καλοκαίρι, αλλά σε ορισμένες περιοχές, η κυκλοφορία κορυφώνετε επίσης σε άλλους μήνες, λόγω εκθέσεων, φεστιβάλ και Συνέδριων.

 

Όλες οι περιοχές αντιμετωπίζουν συμφόρηση, με αρνητικές επιπτώσεις από την άποψη της

 • ατμοσφαιρικής ρύπανσης
 • Εκπομπής του CO2
 • Ηχορύπανσης
 • Υγείας
 • Ασφάλεια των δρόμων & απώλεια της ελκυστικότητας των πόλεων

Το MOBILITAS επεξεργάζεται διάφορα σενάρια για να ενεργοποιήσει όλους τους φορείς, κρατικούς και ιδιωτικούς για την καλύτερη κατανόηση και συνεργασία για τη βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος στο σύνολό του προορισμού.

 1. Μέσα σε μια κοινή υπερεθνική Ευρωπαϊκή προσέγγιση, με πιλοτικές δοκιμές και δράσεις Πολιτικές κινητικότητας Αειφόρου Τουρισμού: ορισμός των πολιτικών στρατηγικών για την ενίσχυση υφιστάμενων σχεδίων ή καινούριων (π.χ. εκπόνηση των σχεδίων βιώσιμης αστικής κινητικότητας).
 2. Μείωση της κίνησης, ηλεκτρικά οχήματα και κοινή χρήση μεταφορικών μέσων: ηλεκτρικών σταθμών φόρτισης, ηλεκτρικά αυτοκίνητα, ηλεκτρικά -σκούτερ και ηλεκτρικά ποδήλατα, ηλεκτρικά λεωφορεία, κλπ.
 3. Εργαλεία πληροφορικής και λύσεις για τους τουρίστες/κατοίκους (εφαρμογές, λογισμικό) για να διευκολυνθεί η αποσυμφόρηση της τουριστικής κίνησης.
 • Προβολές: 1806
Powered by Technomart