• Αρχική
 • Η Κοινότητά μας
 • Κοινοτικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος και τα Μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Πλατρών που έχουν εκλεγεί σύμφωνα με τον Περί Κοινοτήτων Νόμου, είναι οι ακόλουθοι:

Παναγιώτης Παπαδόπουλος

Πρόεδρος
Παναγιώτης Παπαδόπουλος
Παναγιώτης Παπαδόπουλος
  • Επιτροπή Τουρισμού
  • Επιτροπή Περιβάλλοντος
  • Επιτροπή Πολιτισμού
  • Επιτροπή Καθαριότητας (πάρκα, χώροι πρασίνου, περισυλλογή σκυβάλλων)
  • Επιτροπή Κοινωνικής Μέριμνας
  • Επιτροπή Νεολαίας

Θανάσης Καστρινός

Μέλος Κοινοτικού Συμβουλίου
Θανάσης Καστρινός
Θανάσης Καστρινός
  • Επιτροπή Καθαριότητας (πάρκα, χώροι πρασίνου, περισυλλογή σκυβάλλων)
  • Επιτροπή Κοινωνικής Μέριμνας
  • Επιτροπή Νεολαίας
  • Επιτροπή Περιβάλλοντος
  • Επιτροπή Πολιτισμού
  • Επιτροπή Τουρισμού

Powered by Technomart