Ευρωπαϊκά Προγράμματα

  • Super User
  • Mobilitas

MOBILITAS (Δελτίο Τύπου)

Το Κοινοτικό Συμβούλιο Πλατρών, έχει επιλεγεί ως εταίρος από την κοινοπραξία Mobilitas, ένα πρόγραμμα Intereg Med, η οποία έχει ως στόχο την ενθάρρυνση στρατηγικών, χαμηλών εκπομπών άνθρακα και της ενεργειακής αποδοτικότητας σε συγκεκριμένες περιοχές της Μεσογείου: πόλεις, νησιά και απομακρυσμένες περιοχές και ειδικά για την αύξηση της χρήσης συστημάτων μεταφορών χαμηλού άνθρακα, και πολύτροπες συνδέσεις μεταξύ τους.

Περισσότερα: MOBILITAS (Δελτίο Τύπου)

  • Προβολές: 1806
  • Super User
  • Mobilitas

MOBILITAS (Press Release)

The Community Council of P.PLATRES  has been selected as partner by the Mobilitas Consortium a Med Intereg Program which aims Fostering low-carbon strategies and energy efficiency in specific MED territories: cities, islands and remote areas  and specifically To increase capacity to use existing low carbon transport systems and multimodal connections among them.

Περισσότερα: MOBILITAS (Press Release)

  • Προβολές: 1823
  • Super User
  • Mobilitas

«Κοινοπραξία Mobilitas» Παρουσίαση

Παρουσίαση του προγράμματος «Κοινοπραξία Mobilitas». Ένα πρόγραμμα Intereg Med, η οποία έχει ως στόχο την ενθάρρυνση στρατηγικών, χαμηλών εκπομπών άνθρακα και της ενεργειακής αποδοτικότητας σε συγκεκριμένες περιοχές της Μεσογείου.

Περισσότερα: «Κοινοπραξία Mobilitas» Παρουσίαση

  • Προβολές: 1741
Powered by Technomart