Ευρωπαϊκά Προγράμματα

«Κοινοπραξία Mobilitas» Παρουσίαση

Παρουσίαση του προγράμματος «Κοινοπραξία Mobilitas». Ένα πρόγραμμα Intereg Med, η οποία έχει ως στόχο την ενθάρρυνση στρατηγικών, χαμηλών εκπομπών άνθρακα και της ενεργειακής αποδοτικότητας σε συγκεκριμένες περιοχές της Μεσογείου.

http://www.platres.org/upload/20170618/1497784357-08410.pdf